''
| | |
: 16:36 : 6:24 " ", 29/11/20


( " - ("

לוח אמירת 3 פרקי תהלים בחודשים אלול-תשרי

      
    ('' 2002)   '' -  ('')