''
| | |
: 19:46 : 5:35 " ", 6/6/20


( " - ("

לוח אמירת 3 פרקי תהלים בחודשים אלול-תשרי

      
    ('' 2002)   '' -  ('')