''
| | |
: 17:34 : 6:15 " ", 23/2/20


( " - ("

על כל אחד ואחד לחזק עצמו וסביבתו ב"חיפזון דקדושה"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')