''
| | |
: 18:42 : 6:27 " ", 18/9/19


( " - ("

על כל אחד ואחד לחזק עצמו וסביבתו ב"חיפזון דקדושה"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')