''
| | |
: 16:36 : 6:23 " ", 28/11/20


( " - ("

"מבצע פורים" בשטורעם ובהצלחה רבה ומופלגה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')