''
| | |
: 17:29 : 6:21 " ", 17/2/20


( " - ("

"מבצע פורים" בשטורעם ובהצלחה רבה ומופלגה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')