''
| | |
: 19:00 : 6:30 ' ", 30/3/20


( " - ("

"מבצע פורים" בשטורעם ובהצלחה רבה ומופלגה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')