''
| | |
: 18:37 : 6:30 " ", 22/9/19


( " - ("

"מבצע פורים" בשטורעם ובהצלחה רבה ומופלגה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')