''
| | |
: 18:29 : 6:34 ' ", 26/9/20


( " - ("

"מבצע פורים" בשטורעם ובהצלחה רבה ומופלגה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')