''
| | |
: 19:41 : 5:36 ' ", 29/5/20


( " - ("

"מבצע פורים" בשטורעם ובהצלחה רבה ומופלגה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')