''
| | |
: 16:36 : 6:23 " ", 28/11/20


( " - ("

דווקא הירידה למצרים היא הדרך לעלייה גדולה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')