''
| | |
: 16:51 : 5:58 " ", 30/10/20


( " - ("

הצלחה בלימוד התורה על-ידי התמסרות למרות הקשיים

      
    ('' 2002)   '' -  ('')