''
| | |
: 19:51 : 5:40 " ", 3/7/20


( " - ("

אמונה וביטחון מעוררים את ההבטחה הנצחית

      
    ('' 2002)   '' -  ('')