''
| | |
: 16:36 : 6:30 ' ", 8/12/19


( " - ("

אמונה וביטחון מעוררים את ההבטחה הנצחית

      
    ('' 2002)   '' -  ('')