''
| | |
: 19:49 : 5:44 " ", 11/7/20


( " - ("

קריאת-שמע והנחת תפילין – השפעה על הזולת ועבודה עצמית

      
    ('' 2002)   '' -  ('')