''
| | |
: 17:06 : 6:40 " ", 22/1/19


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')