''
| | |
: 18:39 : 6:28 ' ", 20/9/19


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')