''
| | |
: 17:57 : 5:37 " ' ", 26/3/19


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')