''
| | |
: 16:36 : 6:29 " ", 5/12/20


( " - ("

גם החשבון-נפש והמרירות של חודש אלול צריכים להיעשות מתוך שמחה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')