''
| | |
: 17:08 : 6:39 " ", 23/1/20


( " - ("

למה קראו מפרשי הרמב"ם לחיבוריהם בשם "מלך"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')