''
| | |
: 19:19 : 6:09 " ", 20/8/19


( " - ("

למה קראו מפרשי הרמב"ם לחיבוריהם בשם "מלך"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')