''
| | |
: 16:49 : 5:59 " ", 31/10/20


( " - ("

"במהרה בימינו יבוא ויגאלנו כן יהי רצון אמן"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')