''
| | |
: 16:49 : 5:59 " ", 31/10/20


( " - ("

כיוון ש"שכינה עמהם", אפשר לשוב ולעלות מהגלות - "מסעיהם למוצאיהם"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')