''
| | |
: 16:49 : 5:59 " ", 31/10/20


( " - ("

כמה הערות * הבדלה במוצאי יום-הכיפורים שחל בשבת * מתי הביט הרבי בסכך? * סיום הפטרת שבת בראשית השנה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')