''
| | |
: 19:03 : 6:24 ' ", 3/4/20


( " - ("

עבודת בירור העולם נרמזת בשמו הארמי של החודש – מרחשוון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')