''
| | |
: 18:26 : 6:35 ' ", 28/9/20


( " - ("

יחיד או שליח-ציבור מאנ"ש בבית הכנסת שמתפללים בו בנוסח אחר

      
    ('' 2002)   '' -  ('')