''
| | |
: 19:28 : 6:03 " ", 9/8/20


( " - ("

נתינת כוח מיעקב אבינו לעבוד באופן של מעלות

      
    ('' 2002)   '' -  ('')