''
| | |
: 17:29 : 6:21 " ", 17/2/20


( " - ("

נתינת כוח מיעקב אבינו לעבוד באופן של מעלות

      
    ('' 2002)   '' -  ('')