''
| | |
: 16:55 : 5:54 ' ", 26/10/20


( " - ("

נתינת כוח מיעקב אבינו לעבוד באופן של מעלות

      
    ('' 2002)   '' -  ('')