''
| | |
: 19:22 : 6:07 " ", 15/8/20


( " - ("

הגאולה כבר תלויה באוויר – צריך רק להורידה בפועל

      
    ('' 2002)   '' -  ('')