''
| | |
: 16:55 : 5:54 ' ", 25/10/20


( " - ("

הגאולה כבר תלויה באוויר – צריך רק להורידה בפועל

      
    ('' 2002)   '' -  ('')