''
| | |
: 17:38 : 6:09 ' ", 28/2/20


( " - ("

הגאולה כבר תלויה באוויר – צריך רק להורידה בפועל

      
    ('' 2002)   '' -  ('')