''
| | |
: 19:05 : 6:20 " ", 7/4/20


( " - ("

הגאולה כבר תלויה באוויר – צריך רק להורידה בפועל

      
    ('' 2002)   '' -  ('')