''
| | |
: 19:44 : 5:35 " ", 3/6/20


( " - ("

הגאולה כבר תלויה באוויר – צריך רק להורידה בפועל

      
    ('' 2002)   '' -  ('')