''
| | |
: 17:36 : 6:13 " ", 24/2/20


( " - ("

המצב האמיתי והטבעי של יהודי הוא מצב של גאולה!

      
    ('' 2002)   '' -  ('')