''
| | |
: 16:36 : 6:27 " ", 3/12/20


( " - ("

נרות שבת מחוץ לבית / הדלקה לפני הזמן / מנהגי יום הולדת / קני המנורה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')