''
| | |
: 19:32 : 6:01 " ", 6/8/20


( " - ("

: הירידה היא מנוף לעלייה גבוהה יותר
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')