''
| | |
: 17:06 : 6:40 " ", 22/1/20


( " - ("

: הגאולה כבר תלויה באוויר – צריך רק להורידה בפועל
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')