''
| | |
: 19:42 : 5:36 ' ", 29/5/20


( " - ("

: הגאולה כבר תלויה באוויר – צריך רק להורידה בפועל
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')