''
| | |
: 17:32 : 6:17 " ", 21/2/20


( " - ("

: "קדשי שעה" – להתכונן ולהכין את הסביבה לקבלת פני משיח
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')