''
| | |
: 18:39 : 6:28 " ", 19/9/19


( " - ("

: "קדשי שעה" – להתכונן ולהכין את הסביבה לקבלת פני משיח
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')