''
| | |
: 17:09 : 6:39 " ", 24/1/21


( " - ("

: "שובה ישראל עד ה' אלוקיך", והכן עצמך לקבל פני משיח צדקנו!
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')