''
| | |
: 17:06 : 6:40 " ", 21/1/20


( " - ("

: גלות אינה מקומו האמיתי של יהודי!
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')