''
| | |
: 17:01 : 6:42 ' ", 17/1/21


( " - ("

: מנהגי חב"ד לשבוע יום-הכיפורים - יום חמישי
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')