''
| | |
: 16:49 : 5:59 " ", 31/10/20


( " - ("

: "במהרה בימינו יבוא ויגאלנו כן יהי רצון אמן"
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')