''
| | |
: 16:36 : 6:31 " ", 9/12/19


( " - ("

: ההפטרה ד'שבת בראשית' בשנה מעוברת
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')