''
| | |
: 19:34 : 5:59 " ", 3/8/20


( " - ("

: ההפטרה ד'שבת בראשית' בשנה מעוברת
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')