''
| | |
: 18:37 : 6:30 " ", 22/9/19


( " - ("

: נתינת כוח מיעקב אבינו לעבוד באופן של 'מעלות'
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')