''
| | |
: 17:38 : 6:09 " ", 28/2/21


( " - ("

: עבודת יצחק – לחפור ולגלות "מים" גם ביהודי שני
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')