''
| | |
: 17:35 : 6:14 " ", 24/2/21


( " - ("

: מתכוננים לקניין הארץ בשלימות
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')