''
| | |
: 18:26 : 6:35 ' ", 28/9/20


( " - ("

: עבודת יום-הכיפורים – בבית-המקדש
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')