''
| | |
: 18:30 : 6:33 ' ", 26/9/20


( " - ("

: שייכותו של כל יהודי לתפילה הנעלית בזכות ה'נשיא'
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')