''
| | |
: 16:36 : 6:27 " ", 3/12/20


( " - ("

: הזמן הנכון לנתינת צדקה בתפילה
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')