חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:30 זריחה: 6:20 כ"ב בשבט התש"פ, 17/2/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

בשיתוף עם הקב"ה

לכאורה מצב ה'נישואין' נעלה יותר ממצב ה'אירוסין', אך בכל-זאת יש מעלה ב'אירוסין' על ה'נישואין'. הדבר מוצא את ביטויו בכוחו של הארוס לבטל נדר של ארוסתו שנדרה לפני האירוסין.
מאמרים נוספים בפרשה
ההפרעות מחשלות
לשם מה הוסיפו חכמי-ישראל איסורים וסייגים?
לא לגעור; למצוא את הטוב
להפוך חושך לאור
המטרה – ביטול הנדרים
בשיתוף עם הקב"ה
מלחמת ה' – ביטול המדון
להיות כלי ראוי לאור הקדושה
תופעה מופלאה: מספרים עגולים
לומדי התורה כמקור השראה
מהפך בכפר
נדר, בלי נדר ולמעלה מנדר

ואשה כי תדר נדר לה' (במדבר ל,ד)

בפרשת מטות1 קובעת התורה, כי אישה שנדרה נדר, כל עוד היא ברשות אביה - יכול אביה להפר את נדרה, ולאחר נישואיה - בעלה מפר את נדריה. מה דינה של אישה שנתארסה אך עדיין לא נישאה? - ארוסה, בעלה לעתיד, מפר את נדרה.

לכאורה אמור כוחו של הבעל להיות גדול מכוחו של הארוס, אולם ההלכה היא, שהבעל יכול להפר רק את הנדרים שנדרה אשתו לאחר נישואיה, ולא את הנדרים שנדרה קודם נישואיה.2 לעומתו, הארוס מפר הן את הנדרים שנדרה לאחר האירוסין והן את הנדרים שנדרה קודם לכן.3

כוחו של ארוס

אחד הטעמים לכך - הבעל מפר את נדרי אשתו בכוחו שלו, וכוחו מוגבל לתקופה שלאחר נישואיו. לעומת זאת, הארוס מפר את נדרי ארוסתו בשיתוף כוחו של האב, כפי שקובעת המשנה4: "נערה המאורסה - אביה ובעלה (הארוס) מפירין נדריה". השילוב של שניהם מקיף את כל חייה של האישה, הן לפני האירוסין והן לאחר מכן.

מכאן שהארוס, הפועל בשיתוף עם האב, כוחו גדול מזה של הבעל. שכן אף-על-פי שכוחו של הבעל עצמו גדול מזה של הארוס, אולם מאחר שהוא פועל בכוח עצמו בלבד, יש מגבלות לכוחו, ואילו הארוס, שפועל בשיתוף עם האב, יכול להפר את כל הנדרים.

אירוסין ונישואין

המושגים הללו, אירוסין ונישואין, קיימים גם בקשר שבין עם-ישראל לקב"ה.5 עם-ישראל הוא בבחינת האישה והקב"ה הוא הבעל. תקופת הגלות בכלל היא בבחינת 'אירוסין', וה'נישואין' יהיו בזמן הגאולה, שאז יהיה האיחוד השלם בין הקב"ה לעם-ישראל.

גם בעבודת ה' קיימות שתי הדרגות הללו. דרגת ה'נישואין' מבטאת מצב שבו האדם התנתק לגמרי מכל ענייני העולם הזה ודבק בקב"ה, בבחינת "והיו לבשר אחד".6 לעומת זאת, 'אירוסין' הוא מצב ביניים, שבו האדם אכן ניתק את עצמו מענייני העולם, אך עדיין לא הגיע להתקשרות ולדבקות גמורה בקב"ה.

בכוחו של הקב"ה

לכאורה מצב ה'נישואין' נעלה יותר ממצב ה'אירוסין', אך בכל-זאת יש מעלה ב'אירוסין' על ה'נישואין'. יהודי שהגיע לדבקות בקב"ה ('נישואין') עלול לחשוב שאין הוא זקוק עוד לעזרתו של הקב"ה בעבודת ה'7, שכן הוא כבר צדיק גמור. לעומתו, מי שעדיין לא הגיע לדרגה זו (אלא הוא בדרגת 'אירוסין' בלבד), חש שהוא נזקק לעזרתו של הקב"ה בכל עת ובכל שעה.

כשיהודי פועל בכוח עצמו, אפילו אם הוא עומד בדרגה העליונה ביותר, יש מגבלות לכוחו, אבל כשהוא פועל בכוחו של הקב"ה, הוא יכול להגיע לדרגות עליונות ביותר, שהאדם הגדול והשלם ביותר אינו יכול להגיע אליהן בכוחות עצמו.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ב, עמ' 612)

----------
1) במדבר ל,ד-יז.
2) נדרים סז,א. שולחן ערוך יורה דעה סימן רלד סעיף לה.
3) נדרים שם,ב. שולחן ערוך שם סעיף ה.
4) נדרים סו,ב.
5) שמות רבה סוף פרשה טו.
6) בראשית ב,כד.
7) ראה ירושלמי תענית פרק ד הלכה ח. בבלי גיטין נז,א.   

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)