חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:05 זריחה: 6:22 י"ב בניסן התש"פ, 6/4/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

טהרה מלמטה וטהרה מלמעלה
מאמרים נוספים בפרשה
נחת-רוח בתוך המבול
כשהחושך עצמו מאיר
מבול הדאגות כמקווה טהרה
לראות את הטוב שבזולת
לראות את הטוב שבזולת
לא להרים ידיים
נח, אברהם, משה ודוד
היכנס ל'תיבה' ותינצל
טהרה מלמטה וטהרה מלמעלה
גילוי החכמות - בשביל מה?
המים משבחים את ה'
נח מול אברהם
ניצולי המבול של דורנו
מבול חיובי
הברית עם האדם
דורות שאינם זקוקים ל"אות הברית"
לא לראות את הרע שבזולת
לקבל את שכר כולם
ההגנה מפני 'מבול' הטרדות
פרשת נח כמבוא למרחשוון
מהיכן השיגה היונה עלה של זית?

בא... אל התבה (בראשית ז,א)

המבול שמחה את כל היקום בימי נח הייתה בו גם כוונה של טהרה. הוא היה בדוגמת מי מקווה המטהרים. לכן גם ירד במשך ארבעים ימים, כנגד ארבעים הסאה של שיעור המקווה.

על עניין הטהרה אמר רבי עקיבא: "אשריכם ישראל, לפני מי אתם מיטהרים ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים... מה מקווה מטהר את הטמאים, אף הקב"ה מטהר את ישראל". יש כאן שני סוגי טהרה: א) טהרה שנעשית על-ידי ישראל – "לפני מי אתם מיטהרים"; ב) טהרה שבאה מלמעלה – "הקב"ה מטהר את ישראל".

תשובה שמימית

גם בעבודת התשובה קיימות שתי הדרגות הללו. יש התשובה התחתונה, תשובה כפשוטה על חטא ועוון, ויש התשובה במשמעותה העליונה, בבחינת "והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה", שהיא התדבקות הנשמה במקורה האלוקי במשיכה פנימית עמוקה שלמעלה מטעם ודעת.

על התשובה הפשוטה נאמר "לפני מי אתם מיטהרים", שכן זו העבודה הבסיסית הנדרשת מכל יהודי, להיטהר ולתקן את החטאים והעוונות שהוא נכשל בהם. למעלה מזה היא הטהרה העליונה – "הקב"ה מטהר את ישראל", שהיא הדרגה העליונה שבתשובה – "והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה".

להיכנס לתיבות

ההצלה ממי המבול הייתה על-ידי תיבה. הבעש"ט אומר, ש'תיבה' משמעותה גם מילה. צריכים להיכנס ל'תיבות' התורה והתפילה, ועל-ידי כך ניצלים מה'מבול'. גם כאן אנו רואים את שני הדברים שהוזכרו לעיל. תיבות התפילה מסמלות את עבודתו של האדם, העומד מול בוראו ומתאמץ להתעלות ולהתקרב אליו. לעומת זאת, תיבות התורה מסמלות את הסיוע שבא מלמעלה, כשם שהתורה ירדה אלינו מן השמים.

יהודי נדרש לחיות בתוך שני הקטבים הללו. מצד אחד עליו לפעול בכוחות עצמו, ולהשתמש בשכלו ובהבנתו, ברגשותיו ובשאר כוחות נפשו לעבודת ה'. מצד שני, עליו לעבוד את בוראו במסירות-נפש, שלמעלה מטעם ודעת.

מסירות-נפש לכול

גם הגדול שבגדולים, שהגיע להכרה עמוקה בקב"ה ולרגשות נשגבים של אהבת ה' ויראתו, נדרש למסירות-נפש. אין הוא יכול לטעון, שעל-ידי הבנתו והשגתו הוא מגיע לדברים שאדם אחר, קטן ממנו, יכול להגיע רק על-ידי מסירות-נפש. גם הוא נדרש למסירות-נפש, על-פי דרגתו, עד שיגיע להתמסרות לקב"ה שלמעלה גם מהשגתו-שלו.

זה הרמז בכך שאחרי עבודת ה' בחודש תשרי קוראים בתורה את פרשת נח. אחרי שהגענו לדרגה רוחנית גבוהה ביותר בראש-השנה וביום-הכיפורים, אפשר לחשוב שכבר אין צורך במסירות-נפש, מאחר שהכול כבר ספוג באור אלוקי. באה פרשת המבול ומלמדת, שצריכים 'להיכנס אל התיבה', לתיבות התורה והתפילה, לשני קווי התשובה שפורטו לעיל, עד מסירות-נפש ממש.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך גליון שיחת השבוע, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך א, עמ' 11)   

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)