חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:26 ט"ז בכסליו התשפ"א, 2/12/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

"ונהרו אליו כל הגויים"

יצחק משמש "סימן לבנים ומסמל את המעמד השלם של עם-ישראל, שמקומו האמיתי אינו בגלות, בחוץ-לארץ, אלא דווקא "על שולחן אביהם"
מאמרים נוספים בפרשה
הכוונה הכללית נמצאת בפרטים
מלאכים ממש
שליחות של מלאכים
בבית - זה אחרת לגמרי
יעקב כבר מוכן לגאולה
גם כשמגיע, מבקשים צדקה
שילוב כל הכוחות
למה הוחלף שמו של יעקב?
בין יהודים לגויים
שלמות העם בבוא הגאולה
לא לפחד מעשיו
מסירות נפש
הטעות קיימת כדי לתקנה
השלב הראשון של קיום תורה ומצוות
מחילת עוונות ביום החופה
מי נשאר ומי עוזב
ספר בראשית - ספר החיים של יהודי
יציאה חיובית
ירידה לצורך בירור
שלב הירידה שלפני העלייה

וירא אליו ה' ויאמר, אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך (בראשית כו,ב)

פרשתנו עוסקת ביצחק אבינו ובתולדותיו. נאמר בגמרא1, שלעתיד לבוא יאמרו ליצחק "כי אתה אבינו". מזה אפשר להסיק, שדווקא ביצחק ובדרכו יש מעלה מיוחדת, הקשורה במיוחד לתקופת הגאולה האמיתית והשלמה.

ייחודו של יצחק בכך, שחי כל ימיו בארץ-ישראל - לא כאברהם, שירד למצרים בעת הרעב, ולא כיעקב שהלך לחרן. בימי יצחק, כאשר היה "רעב בארץ"2, אמר לו הקב"ה: "אל תרד מצרימה... גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך". זאת, משום שאחרי העקדה נחשב יצחק "עולה תמימה"3 והוא צריך להימצא רק במקום קדוש - "אין חוץ-לארץ כדאי לך".~4

לתבוע גאולה

בכך משמש יצחק "סימן לבנים".~5 הוא מסמל את המעמד השלם של עם-ישראל, שמקומו האמיתי אינו בגלות, בחוץ לארץ, אלא דווקא "על שולחן אביהם"6, במצב של גאולה, בארץ-ישראל.

יצחק אבינו מזכיר לנו, שבתקופת הגלות הננו כ"בנים שגלו מעל שולחן אביהם", ושאסור לנו לשקוט בגלות, אלא עלינו לצפות ולתבוע שלוש פעמים ביום7: "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", "ותחזינה עינינו בשובך לציון", שנזכה לגאולה ולשלמות של כל עם-ישראל בארץ-ישראל.

לא זז ממקומו

גם שיטתו ודרכו של יצחק אבינו קשורה יותר לזמן הגאולה. אף שיצחק המשיך את דרכו של אביו, אברהם, בהפצת האמונה בה', הוא עשה זאת בדרך שונה: אברהם עשה זאת על-ידי שנדד ממקום למקום, ובכלל זה למצרים, ובכל מקום פרסם שיש בורא לעולם. לעומתו, יצחק, נשאר תמיד במקומו, בארץ-ישראל, אלא שהקרין סביבו קדושה כה עזה, עד שהאנשים נמשכו ובאו אליו, ובדרך זו השפיע עליהם.

בזמן הגלות פועל עם-ישראל בשיטתו של אברהם. עם-ישראל נודד ממקום למקום, מגיע לכל קצווי תבל, מתוך מטרה לפרסם את שם ה' ולהשכין קדושה בכל מקום על-ידי קיום התורה והמצוות. אבל לאחר הגאולה יקרין העם היהודי את הקדושה בדרכו של יצחק; הוא יימצא בארץ-ישראל, ואילו הקדושה שתתגלה דרכו, ודרך בית-המקדש השלישי, תמשוך אליה את כל הגויים, ככתוב8: "ונהרו אליו כל הגויים... כי מציון תצא תורה".

לשלב בין השיטות

אולם גם לפני בוא הגאולה צריך לשלב בין דרכו של אברהם לדרכו של יצחק: אל לו ליהודי לנקוט קו-עבודה חד-צדדי. צריך לעסוק גם בפרסום שם ה' בעולם, וגם בהגברת הקדושה הפנימית, כדי שזו תקרין החוצה.

בעלי עסק, שעיקר עבודתם הרוחנית היא בתוך מציאות העולם, צריכים לאמץ גם את דרכו של יצחק ולמצוא זמנים שבהם יתרכזו בהגברת הקדושה הפנימית-עצמית; ואילו יושבי אוהל, השקועים בד' אמות של תורה, צריכים לאמץ גם את דרכו של אברהם ולהפיץ את התורה גם בחוץ.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך כה, עמ' 123)

--------------

1) שבת פט,ב.

2) בראשית כו,א ואילך.

3) ראה בראשית רבה פרשה סד,ג. פירוש רש"י על הפסוק (שם,ב). רמב"ן לך, א.

4) לשון רש"י שם (וכן הוא ברמב"ן שם).

5) ראה תנחומא לך ט. בראשית רבה פרשה מ,ו. וראה גם בראשית רבה פרשה מח, יו"ד. וראה גם פירוש רש"י וירא יח,א, ד"ה ישב (מבראשית רבה פרשה מח,ז). ועוד.

6) כלשון חז"ל (ברכות ג,א): "אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם".

7) תפילת שמונה-עשרה.

8) ישעיה ב,ב ואילך.   

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)