חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:05 זריחה: 6:22 י"ב בניסן התש"פ, 6/4/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לקבל את שכר כולם

נח לא קיבל את שכרם של הדורות הקודמים משום שהדורות הללו היו מושחתים, והוא גם לא התפלל בעבורם
מאמרים נוספים בפרשה
נחת-רוח בתוך המבול
כשהחושך עצמו מאיר
מבול הדאגות כמקווה טהרה
לראות את הטוב שבזולת
לראות את הטוב שבזולת
לא להרים ידיים
נח, אברהם, משה ודוד
היכנס ל'תיבה' ותינצל
טהרה מלמטה וטהרה מלמעלה
גילוי החכמות - בשביל מה?
המים משבחים את ה'
נח מול אברהם
ניצולי המבול של דורנו
מבול חיובי
הברית עם האדם
דורות שאינם זקוקים ל"אות הברית"
לא לראות את הרע שבזולת
לקבל את שכר כולם
ההגנה מפני 'מבול' הטרדות
פרשת נח כמבוא למרחשוון
מהיכן השיגה היונה עלה של זית?

עשרה דורות מנח ועד אברהם... שכל הדורות היו מכעיסים ובאים, עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם (פרקי-אבות פרק ה משנה ב)

פרשתנו עוסקת במאורעות מעציבים: במבול שמחה את כל היקום ובדור הפלגה ועונשו. אולם בסיום הפרשה מופיע אירוע משמח: נולד אברהם אבינו, היהודי הראשון. על אברהם אומרת המשנה1: "עשרה דורות מנח ועד אברהם... שכל הדורות היו מכעיסין ובאים, עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם".

לכאורה הדבר תמוה: איזה שכר היה יכול אברהם לקבל, והלוא הדורות הללו היו "מכעיסין ובאים" ושום שכר לא הגיע להם! זאת ועוד: בתחילת אותה משנה מוזכרים עשרת הדורות שמאדם ועד נח, שאף הם היו "מכעיסין ובאין עד שהביא עליהם את מי המבול", וכאן לא מוזכר שום שכר שקיבל נח בעבורם!

שני דורות

יש הבדל מהותי בין דור המבול לדור הפלגה: אנשי דור הפלגה מרדו בה', "פשטו יד בעיקר להילחם בו2", אך לעומת זאת חיו בשלום ובאחווה ביניהם - "שפה אחת ודברים אחדים3". לעומתם, בני דור המבול אמנם לא "פשטו יד בעיקר", אך היו מושחתים ביחסים שבין אדם לחברו.

הבדל זה התבטא גם בעונשם: מאחר שחטאו של דור-המבול היה בעניינים שבין אדם לחברו, בדברים הנוגעים למהלך החיים בעולם הזה - קיבל את עונשו בעולם הזה ואבד מן העולם. לעומת זאת, בני דור הפלגה לא פגעו במהלך החיים התקין של העולם אלא בדברים שבין אדם למקום - לכן לא נענשו בעולם הזה, אלא בעולם הבא, והם נמנים עם מי שאין להם חלק לעולם הבא (לגבי דור המבול יש דעה4 שיש להם חלק לעולם הבא).

אברהם גאל

אך לדור הפלגה היו בכל-זאת מצוות רבות - האהבה והרעות ששרו ביניהם. הם עצמם לא יכלו לקבל שכר על כך, משום ש"פשטו יד בעיקר להילחם בו" ואיבדו את חלקם בעולם הבא; אבל על מעשיהם הטובים הלוא נקבע שכר.

שכר זה קיבל אברהם. במידת החסד הנפלאה שלו קירב כל אדם ואף התפלל בעד אנשי סדום. בעבודתו זו הצליח להעלות מן הגלות את המצוות והמעשים הטובים שנלכדו בידי הרע, בשל חטאי הדורות שקדמו לו, וכך גאל גם את מעשיהם הטובים של בני דור הפלגה וקיבל את שכרם.

אנו הדור האחרון

נח לא קיבל את שכר הדורות הקודמים, משתי סיבות: א) לא הגיע להם כל שכר, מאחר שהיו מושחתים בעניינים שבין אדם לחברו; ב) הואיל ונח עסק בזיכוך עצמו בלבד ואף לא התפלל על דורו - לא היה יכול לגאול את המצוות של הדורות שקדמו לו, ולכן לא היה מקום להעניק לו את שכרם, גם אם היה מגיע להם שכר.

אנו חיים בדור האחרון של הגלות, ועל-כן חובה עלינו לנהוג במידת החסד של אברהם: לקרב כל יהודי, באהבת-ישראל לבבית, ולעוררו להתקרב אל הקב"ה. כך נגלה את הקדושה הטמונה בכל יהודי ובכל הדורות הקודמים ונביא את כל ניצוצות הקדושה לתכליתם - הגאולה האמיתית והשלמה בביאת משיח-צדקנו בקרוב ממש.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ג עמ' 753)

 

--------------

1) פרקי-אבות פרק ה, משנה ב.

2) רש"י בראשית יא,ט. סנהדרין קט,א. בראשית רבה פרשה לח,ו.

3) פרשתנו יא,א.

4) זוהר חלק א, סט,א. וראה תורת חיים עח,ד.   

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)