חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:03 זריחה: 6:25 ט' בניסן התש"פ, 3/4/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

היכנס ל'תיבה' ותינצל

'מי המבול' של טרדות הפרנסה שוטפים אותנו בכל יום. הדרך להינצל מהם היא להיכנס אל 'התיבה' - תיבות התורה והתפילה
מאמרים נוספים בפרשה
נחת-רוח בתוך המבול
כשהחושך עצמו מאיר
מבול הדאגות כמקווה טהרה
לראות את הטוב שבזולת
לראות את הטוב שבזולת
לא להרים ידיים
נח, אברהם, משה ודוד
היכנס ל'תיבה' ותינצל
טהרה מלמטה וטהרה מלמעלה
גילוי החכמות - בשביל מה?
המים משבחים את ה'
נח מול אברהם
ניצולי המבול של דורנו
מבול חיובי
הברית עם האדם
דורות שאינם זקוקים ל"אות הברית"
לא לראות את הרע שבזולת
לקבל את שכר כולם
ההגנה מפני 'מבול' הטרדות
פרשת נח כמבוא למרחשוון
מהיכן השיגה היונה עלה של זית?

ויאמר ה' לנח, בא אתה וכל ביתך אל התבה (בראשית ז,א)

מי המבול, אותם 'מים זידונים' שהמטיר הקב"ה על העולם, התחלקו לשני סוגים: א) מי "תהום רבה"1; ב) המים שהומטרו מ"ארובות השמים2".

המבול בכלל רומז גם ל'מטר הטרדות' המציף אותנו. לכל אדם יש ה'מבול' שלו, הטורד את מנוחתו והמפריע לו לבצע את שליחותו ואת תפקידו בעולם. ואף כאן קיימים שני הסוגים של הטרדות: האחד, "תהום רבה" - הטרדות הגשמיות והחומריות, בעיות פרנסה וקשיי היום-יום; והסוג השני, "ארובות השמים" - אלה העיסוקים בעניינים 'גבוהים' ו'נעלים', כעסקנות ציבורית וכדומה, שאף הם טורדים את האדם מתפקידו העיקרי בעולם - לימוד התורה וקיום המצוות כראוי.

איך מבחינים?

על הטרדות הגשמיות קל מבחינה מסויימת להתגבר, שכן האדם יודע שהן דבר שלילי המפריע לו למלא את תפקידו האמיתי, אך הטרדות של העסקנות הציבורית עלולות להטעות, שהרי בסך-הכול מדובר בעניינים טובים וחיוביים. איך בכל-זאת אפשר להבחין בין טרדות חיוביות ובין טרדות שהן בבחינת 'מים הזידונים'?

יש דרך קלה להבחין בין הדברים: אם העיסוקים הללו, יהיו חשובים ככל שיהיו, פוגמים בדבקותו של היהודי בקב"ה ומונעים ממנו למלא את חובתו בלימוד התורה וקיום המצוות כפי שנפסק בשולחן-ערוך - אין אלה אלא 'מים הזידונים'.

מילים כ"תיבה"

איך ניצלים אפוא מה'מים הזידונים'? הדרך לכך זהה לאופן שבו הציל הקב"ה את נח ממבול המים כפשוטם של דברים: "בוא... אל התיבה3". את המילה 'תיבה' מפרש הבעש"ט4 במובן של מילה. כלומר, "בוא אל התיבה" - היכנס אל אותיות התורה ואותיות התפילה; הקף את עצמך במילים ובאותיות הקדושות של התורה והתפילה, והן יהיו ה'תיבה' שתצילך מטרדות ה'מבול'.

כאשר יהודי פוקח את עיניו בבוקר, פונה אל ה' ואומר "מודה אני לפניך", מברך את ברכות השחר ומתפלל - עליו 'לבוא' ולהיכנס אל תוך המילים הללו ולהתבונן במשמעותן. כשהוא לומד תורה הוא צריך להשתדל שהתורה גם תלמד אותו.

כשיהודי מתנהג כך, תיקבע בנפשו ההכרה שהקב"ה הוא מנהיג העולם, המשגיח על כל הנעשה בו. אז יבין כי הדרך להצלחה, הן בעניינים הגשמיים והן בעניינים הרוחניים, עוברת דרך מילוי רצון ה' ולא חס-ושלום כשמתחילים למצוא תירוצים שונים. כאשר 'נכנסים' אל תיבות התורה והתפילה ומתבוננים בהן, מקבלים כוח ויכולת לגבור על הטרדות השונות ועל 'מי המבול'.

להציל אחרים

אך הציווי "בוא אל התיבה" עלול גם להטעות. יכול יהודי לחשוב שעליו להסתגר ב'תיבתו' בבחינת "אני את נפשי הצלתי". לכן, לצד הציווי "בוא אל התיבה", אומר הקב"ה לנח5: "אתה ובניך ואשתך ונשי בניך". חשוב לדאוג שאל ה'תיבה' יגיעו אנשים נוספים ויינצלו אף הם.

יש כאן הוראה נצחית לכל יהודי: גם אם אתה חדור בהכרה כי התכלית היא מילוי רצונו של הקב"ה, עדיין מוטלת עליך חובה להשפיע על יהודים נוספים, שגם הם יגיעו להכרה דומה. רק כשמתנהגים בדרך זו יכולים להגיע למצב של "נח איש צדיק".

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך א, עמ' 5)

 

-----------------

1) בראשית ז,יא.

2) שם.

3) בראשית ז,א.

4) הובא בדיבור המתחיל צוהר תעשה תרצ"ה בתחילתו ובכמה מקומות (ראה הוספות לכתר-שם-טוב, הוצאת קה"ת, עמ' 12).

5) ו,יח.   

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)