חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:27 זריחה: 6:04 כ"א באב התש"פ, 11/8/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

נח, אברהם, משה ודוד

אצל כל אחד ואחד מארבעת הצדיקים הללו התחיל שלב חדש בבניין העולם, ולכן משווים את נח לאברהם, למשה ולדוד
מאמרים נוספים בפרשה
נחת-רוח בתוך המבול
כשהחושך עצמו מאיר
מבול הדאגות כמקווה טהרה
לראות את הטוב שבזולת
לראות את הטוב שבזולת
לא להרים ידיים
נח, אברהם, משה ודוד
היכנס ל'תיבה' ותינצל
טהרה מלמטה וטהרה מלמעלה
גילוי החכמות - בשביל מה?
המים משבחים את ה'
נח מול אברהם
ניצולי המבול של דורנו
מבול חיובי
הברית עם האדם
דורות שאינם זקוקים ל"אות הברית"
לא לראות את הרע שבזולת
לקבל את שכר כולם
ההגנה מפני 'מבול' הטרדות
פרשת נח כמבוא למרחשוון
מהיכן השיגה היונה עלה של זית?

נח איש צדיק, תמים היה בדורותיו (בראשית ו,ט)

כשהתורה מתארת את צדקתו של נח, היא מדגישה1: "נח איש צדיק, תמים היה בדורותיו". על כך דורשים חז"ל2, שרק בדורו נחשב צדיק ולא לעומת דורות אחרים. הזוהר3 מפרט שלושה דורות של צדיקים שלעומתם נח "אינו נחשב לכלום": דורו של אברהם, דורו של משה ודורו של דוד.

מהי הסיבה שמשווים את נח דווקא לשלושה דורות אלה ולא לדורותיהם של צדיקים אחרים?

עולם חדש

ההסבר טמון בכך, שאצל כל שלושת הצדיקים הללו (אברהם, משה ודוד) התחיל שלב חדש בבניין העולם. אברהם, היהודי הראשון, פתח את השלב שבו מופיע בעולם עם-ישראל ומתחיל במילוי תפקידו. משה הביא לעולם את התורה, וממנו והלאה ניתן הכוח לקדש ולזכך את העולם על-ידי התורה. דוד המלך פתח את תקופת המלכות4, שעיקר עניינה - להמליך את הקב"ה למלך על העולם.

גם נח פותח תקופה חדשה בבריאה - העולם שלאחר המבול. המדרש אומר, שכשיצא נח מהתיבה "ראה עולם חדש"5, ובו התחיל למעשה ביסוסו של העולם המתוקן. אולם עבודתו של נח הייתה רק בדרגה של התחלה, ואין היא נחשבת "לכלום" לעומת עבודתם של אברהם, משה ודוד (ולכן ראשי-התיבות אדם, דוד משה, הם - 'אדם', כי על-ידם באה בריאת האדם לידי שלמות).

התכלית - קדושה

צדקתו של נח הייתה בעיקר באותו תחום שבו הרשיעו וחטאו בני דור המבול. הללו היו מושחתים בעניינים שבין אדם לחברו, ובתחום זה היה נח צדיק תמים. אולם שלמות בדברים שבין אדם לחברו אין בה די להביא את העולם לתכליתו האלוקית, ואין זו אלא מניעת שיבושו של העולם ואי-פגיעה במהלך החיים התקין של העולם.

לכן עבודה זו אינה נחשבת "לכלום" לעומת עבודתם של אברהם, משה ודוד, ששלמותם הייתה לא רק בדברים שבין אדם לחברו, אלא בעיקר בחיבור העולם עם הקדושה האלוקית - אברהם הפיץ בעולם את האמונה בא-ל אחד; משה קיבל את התורה, שנועדה לקדש את העולם; ודוד הכין את התשתית לבית-המקדש6, שבו שרתה השכינה.

עבודה מהכרה

ההבדל בין נח ובין אברהם, משה ודוד התבטא בהיבט נוסף. עבודתו של נח נבעה בעיקר מיראה. אזהרתו לבני דורו הייתה מבוססת בעיקר על הפחד מפני המבול. אפילו עליו עצמו מספר המדרש7: "נח מחוסר אמונה היה; אילולי שהגיעו המים עד קרסוליו, לא נכנס לתיבה".

לעומת זאת, עבודתם של אברהם, משה ודוד נבעה מתוך הכרה פנימית עמוקה בגדולת ה', והכרה זו הופצה על-ידם לכל העולם. לכן דווקא עבודתם הציבה את היסודות לתיקונו האמיתי של העולם ולהבאתו לתכליתו.

השלמות המלאה של העבודה הזאת תהיה על-ידי "מלך מבית דוד", משיח-צדקנו, שיתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד, עד שגם אומות העולם יאמרו8: "לכו ונעלה אל הר ה', אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו".

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות, כרך לה, עמ' 15)

 

--------------

1) ריש פרשתנו.

2) סנהדרין קח סוף עמ' א. וכן בתנחומא באבער פרשתנו ו. תנחומא פרשתנו ה. בראשית רבה פרשה ל,ט.

3) בראשית ס,א - בתוספתא.

4) לשון הרמב"ם הלכות מלכים פרק א הלכה ח.

5) בראשית רבה פרשה ל,ח.

6) כמו שכתוב: "בכל כחי הכינותי לבית אלקי גו'" (דברי-הימים-א כט,ב). ובית-המקדש גם נקרא על שמו של דוד - ראה תנחומא נשא יג; רש"י נשא,ז. וגם (לאחר בניין הבית) פתיחת השערים הייתה רק לאחר שאמר שלמה (דברי-הימים-ב ו, מב) "זכרה לחסדי דוד" (שבת ל,א).

7) בראשית רבה פרשה לב,ו. פירוש רש"י פרשתנו ז,ז.

8) ישעיה ב,ג.   

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)