חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:49 זריחה: 5:59 י"ג בחשון התשפ"א, 31/10/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תפילה לגאולה
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1647 - כל המדורים ברצף
עומק המשמעות של חתונה
יש חדש
כשהלילות מתארכים הספרים נפתחים
קריאת שמע
השאלה שהטרידה
הנחמה מנחמת
ביקור פתע
תפילה לגאולה
השותפים מצאו השקעה בקזחסטן
שמירת הבריאות

עד כמה צריך להתפלל ולבקש את הגאולה? האדמו"ר ממונקאטש ('חיים ושלום', תחילת פרשת ואתחנן) לומד מתפילתו של משה רבנו שיש להתפלל בלי גבול: "נודע במדרש ובספרים כי משה רבנו ע"ה התפלל תקט"ו תפילות, כמניין 'ואתחנן', ואם היה מתפלל עוד תפילה אחת היה נענֶה ליכנס לארץ, אלא שהקב"ה אמר לו 'רב לך'. ומזה מוסר השכל נגד האווילים הטועים בזמננו שלא להרבות בתפילה על הגאולה השלמה (גם ברוב צרותינו חבלי משיח האלו), באומרם כי מה ייתן ומה יוסיף תפילתנו על התפילות בשמונה-עשרה על ככה, ועדיין לא נושענו. ומזה ראיה, כי אם משה רבנו ע"ה היה מתפלל עוד תפילה אחת, היה נענֶה.

"וכיוון שאלינו לא נאמר (חלילה) 'רב לך', מלהתפלל עוד, ומי יודע כמה אלפי אלפים תפילות יצטרכו לגאולה שלמה במהרה בימינו, כמו שכתוב 'כי ביתי בית תפילה יקָרא וגו'', שיהיה נבנֶה מתפילות ישראל... על כן בוודאי כעת מצווה רבה להתפלל ולשפוך נפשו רק על ככה... וגם ברוּבי התפילות אולי ימצאו פעם אחת בעת רצון שהוא מסוגל להיענות בגאולה שלמה במהרה בימינו. והמבין יבין לעשות בכל האופנים".

משה הוסיף להתפלל

בתורת החסידות מבואר כי משה רבנו התפלל לא רק בעד עצמו, אלא מפני שידע כי אם הוא יכניס את בני ישראל לארץ, תבוא הגאולה מייד. כך מבאר כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק (אור התורה ואתחנן עמ' סה): "הנה עניין בקשת משה שיכנוס הוא לארץ וייכנסו בני ישראל על-ידו דייקא, הוא שאז אם משה היה מכניסן ובונה את בית המקדש, לא היה נחרב בית המקדש לעולם, והיה לו קיום נצחי כמו שיהיה לעתיד לבוא".

הרבי מליובאוויטש (התוועדויות תנש"א כרך ד, עמ' 91) מפיק את ההוראה הנצחית מתפילתו של משה רבנו: "משה התחיל תפילתו באומרו 'אתה החילות להראות את עבדך – פתח להיות עומד ומתפלל', זאת אומרת ש'אף-על-פי שנגזרה גזירה [שלא ייכנס לארץ ישראל] אמר לו, ממך למדתי, שאמרת לי "ועתה הניחה לי". וכי תופס הייתי בך? אלא לפתוח פתח, שבי היה תלוי להתפלל עליהם, כמו-כן הייתי סבור לעשות עכשיו'.

"שכֵּן היות שמדובר על הכניסה לארץ ישראל והבאת הגאולה השלמה לכל בני ישראל – הנה הגם שידע על הגזירה, המשיך משה לעשות כל התלוי בו להתפלל, ועוד הפעם ועוד הפעם, עד – להתפלל תקט"ו תפילות – שמא זה יפעל שהקב"ה יבטל גזירתו וייתן לו להכניס את בני ישראל לארץ ישראל.

"יתרה מזו, אפילו לאחר שאמר לו הקב"ה 'אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה' – הרי ספק גדול אם משה קיבל זאת כביכול, שכן הכלל הוא ש'כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא', הנה אפילו כשבעל הבית האמיתי (הקב"ה) מצווה על משה 'צא', 'אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה' – מסתבר לומר, שמשה מסר את נפשו והמשיך לבקש ולהתפלל להיכנס לארץ ישראל.

שוב ושוב להתפלל

"ומכאן ישנו גם הלימוד לדורות... שמבלי הבט על התפילות ובקשות שהיו עד עתה, צריכים עוד פעם ושוב להתפלל ולבקש מהקב"ה: 'עד מתי'...

"והדבר בטוח שהתפילה והבקשה מתקיימות, ותיכף ומייד ממש – ובאופן ד'מתנת חינם' ('ואתחנן', 'אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חינם'), שלא בערך לעבודה – באה הגאולה האמיתית והשלמה על-ידי משיח צדקנו, 'גואל ראשון הוא גואל אחרון', וכל בני ישראל הולכים לארץ ישראל בגאולה הנצחית, ויורד למטה בית המקדש השלישי שעומד מוכן ובנוי למעלה".


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)