חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:26 ט"ז בכסליו התשפ"א, 2/12/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

"נשיא לבני אשר"
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות 873 - כל המדורים ברצף
בכל ביתי נאמן הוא
"נשיא לבני אשר"
הלכות ומנהגי חב"ד

האם נכון לצאת באמצע התוועדות? * מה גרם לנוסע לבטל את נסיעתו? * השפעת לימוד תורה בישיבה על המתקרב * "קריאה ובקשה דחופה" שהכין הרבי למשלוח אל רבנים ומנהיגי קהילות * ומדוע אין הרבי חובש שטריימל?!... * רשימה מיוחדת לרגל י"א ניסן

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

'נפשי כתבית'

אחד מזקני החסידים שלח לרבי מתנה: גוף כתב יד קודש של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ. הרבי הודה לו על כך וכתב לו בין השאר – על-פי המבואר בתורת החסידות שיש כוח האומן בכלי, שמכך מובן שכוח הכותב נמצא בכתב:

ובפרט שבעָלֶה זה מדובר בנוגע לתורת החסידות, אשר רבי וחסידות הם בהתעצמות.

עכבה – לטובה!

סיפר הרה"ג ר' יהודה לייב שפירא:

יהודי שנכח פעם בהתוועדות של הרבי היה אמור להשתתף בפגישה עסקית חשובה למחרת יום ההתוועדות. לכן חשב לעזוב את התוועדות טרם סיומה. הוא ניגש אל הרבי וסיפר את הדברים כהווייתם. הרבי ענה לו:

באמצע התוועדות חסידית לא עוזבים!

לפועל, כאשר הגיע האיש למחרת לפגישה באיחור, היתה זו דווקא הסיבה להצלחתו במידה רבה יותר מאשר אילו היה משתתף באסיפה מתחילתה... – כפי שסיפר מאוחר יותר.

בין דם לדם

סיפר הרה"ג ר' יצחק אייזיק ליבעס, ששימש יו"ר איגוד הרבנים בארצות-הברית:

יהודי חיפש שידוך לבתו והציעו לו בחור שהתקרב ליהדות. היהודי נכנס ל'יחידות' וגולל בפני הרבי את פרטי ההצעה בעוד הוא מפרט את חששותיו (בשל הייחוס וכו'). הרבי לא הגיב [כלומר, לא הביע הסכמה לדברי האיש, אך גם לא סתר את חששותיו].

לעומת זה, ליהודי אחר שהציעו גם לו הצעה על בחור שהתקרב ליהדות, ושנכנס אל הרבי ופירט חששות דומים – הגיב הרבי: אינני מבין את טענותיך, והרי הלה עשה תשובה?!

כאשר נשאל הרבי לאחר מכן לפשר השוני בתגובותיו בין היהודי הראשון לשני, ענה: הבחור השני שהתקרב ליהדות למד בישיבה, ולימוד התורה בישיבה זיכך את מהותו.

מה' מצעדי גבר

גילה המזכיר הרה"ח ר' יהודה לייב גרונר:

יום אחד ביקש הרבי שיתקשר [מהמזכירות] לאחד השלוחים וימסור לו כי עליו לטוס בטיסה הראשונה היוצאת לעיר מסוימת כדי לארגן שם פעילות מסוימת. השליח הודיע למזכירות שסוכן הנסיעות שלו מסר כי הטיסה מלאה עד אפס מקום. הדברים חזרו אל הרבי והוא הורה כי על השליח לפנות לחברת הנסיעות ישירות.

השליח עשה כן, אך גם משם נתקבלה תשובה שלילית.

הרבי ביקש שהשליח יתקשר לחברה שוב רבע שעה לאחר מכן. כעבור עשרים דקות הודיע השליח למזכירות שמהחברה הודיעו לו כי אחד הנוסעים ביטל את נסיעתו וממילא יש מקום פנוי. המזכיר הודיע על כך לרבי והרבי חייך ושאל: האם הוא [=השליח] מבין למה הלה ביטל את נסיעתו?

יקרב או ירחק?

רב חשוב וידיד חב"ד מירושלים ת"ו נכנס פעם אחת אל הרבי. הרבי קיבלו בחמימות ובין השאר אמר האיש לרבי: אילו היה הרבי חובש שטריימל היו 'נדבקים' לחב"ד אברכים חסידיים רבים.

הרבי הגיב ושאל: "מחצרות אלו ואלו (כשהוא מפרט ומונה כמה חסידיות)?", הפסיק רגע קט והמשיך: "האם מה'שומר הצעיר' יתקרבו – בגלל השטריימל – יותר יהודים? אם לא – אין צורך בכך".

לכל זמן ועת

במהלך אותה יחידות נכנס המזכיר ואמר לרבי כי השר שמעון פרס צריך לחזור הערב לארץ-ישראל, והוא ממהר [= כוונתו היתה שמא ירצה הרבי לזרז את סיום היחידות של אותו רב בשל כך]. אולם הרבי הגיב בתנועת ביטול.

בפועל, שהה הרב ההוא בחדר ה'יחידות' שעה ותשע-עשרה דקות, ולאחר מכן נכנס מר פרס, שהמתין כל העת.

צרכי החג גם... לאסירים

מאז השנים הראשונות (תשי"ד ואילך) קרא הרבי לדאוג שכל יהודי יאכל בליל הסדר כזית מצה שמורה עבודת-יד. בדבריו פירט הרבי מדי שנה בשנה סוגים שונים של יהודים, וביקש לקיים את העניין במיוחד בקרב חיילים יהודיים (בחו"ל) – "אנשי חיל", ובקרב חיילי צה"ל.

בשנת תשל"ו הדגיש הרבי במיוחד את החשיבות לדאוג שגם אסירים יהודים היושבים בבתי הכלא יקיימו את מצוות הפסח כהלכתם (ראה מכתב מיוחד ששיגר למר יצחק רבין – בספר 'ניצוצי אור' עמ' 73).

והנה קטע מתוך ספר 'בית הבחירה' שהועתק בספר 'דבר יום ביומו', ליום י"ד ניסן:

"בערב פסח חיוב על כל מקום שילכו ראשי העיר ומנהיגיו לבית הסוהר לראות שמא ח"ו המצא ימצא שם איש יהודי חבוש להשתדל להוציאו משם. ואפילו יהיה רשע ובעל עבירות, כי הקב"ה הוציא אותנו ממצרים הגם שלא היינו כדאים. ואם ח"ו לא יכלו להוציאו, ישגיחו על כל פנים לתת לו מאכלי פסח ולא יכשל באיסור חמץ".

עד-כאן-דבריו של בית הבחירה, ומכאן ממשיך ה'דבר יום ביומו':

"ומכל שכן שהחיוב לראות ולהשתדל שבני-ישראל שהם בצבא שבהם תלמידי חכמים יראים ושלמים שלא יכשלו ח"ו וכן המנהג במדינתנו להשתדל בזה בכל היכולת".

הקטע הנ"ל חפץ הרבי לשלחו באופן אנונימי (חתום בשם "ועד להפצת היהדות") בתוך מכתב-קריאה לרבנים וארגוני קהילות, שבתחילתו נאמר כך:

ב"ה, קריאה ובקשה דחופה לכל הרבנים, אירגוני רבנים ומנהיגי ישראל בכלל שליט"א.

מיוסד על מאמרי חז"ל: אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים, ואין מזרזין אלא למזורזין,

מרשים אנו לעצמנו להעתיק בזה אודות מנהג רבנים תורה היא, ולעורר על נחיצות הכי גדולה, לחזק ולהרחיב מנהג שהזמן גרמא, ודבר בעתו מה טוב. וזה לשונו בספר בית הבחירה ...

כאן הועתק הקטע דלעיל, ולאחריו הוסיף הרבי:

מעצמו מובן – שזה שייך גם לבתי רפואה וכיוצא-בזה. וכדי לבצע כל זה נדרשת הכנה קודם ערב פסח, לדבר על כך בדרשות שבת הגדול, וכן-הלאה.

בכבוד ובברכת חג הפסח כשר ושמח, ועד להפצת היהדות.

הדברים וצילום הכתב-יד נדפסו ב'תשורה' לוין, ח' כסלו תש"ע.


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)