חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:36 זריחה: 6:13 י"ג באדר התשפ"א, 25/2/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מבצע פורים – "בכל מקום ומקום לפי ענינו"
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות 867 - כל המדורים ברצף
לעבוד את ה' בתחושת 'מחצית' ובהתמסרות שלמה
משיח יכוף כל ישראל
מבצע פורים – "בכל מקום ומקום לפי ענינו"
פרשת פקודי
מגילת המהר"ש
הלכות ומנהגי חב"ד

יש להיערך למבצע פורים בהידור הכי גדול * במקביל נחוץ פרסום בעיתונות, אשר מביא תועלת רבה כשלעצמו * חשיבות רבה לדיווח מפורט של הפעילות * השתדלות מיוחדת בפורים תשל"ח כדי להרבות בנחת-רוח * ועל כינוס ילדים בבית-הכנסת 'צמח-צדק' בעיר העתיקה, והקשר ל"מוקפת חומה".. * רשימה ראשונה

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

תכנון מראש

כך הורה הרבי להנהלת צא"ח תל-אביב בשנת תשט"ז (אגרות קודש כרך יב עמ' שלו):

בוודאי ינצלו ימי הפורים הבא עלינו לטובה באופן המתאים וכן יזרזו את חבריהם במקומות מושבותיהם על דבר זה, מובן בכל מקום ומקום לפי ענינו.

ובשנת תשי"ט (אגרות קודש כרך כא עמ' תכא):

בוודאי בעוד מועד מכינים תכנית לניצול ימי הפורים הבא עלינו לטובה באופן המתאים. ויהי רצון שיהיה בהצלחה ועד דלא ידע...

שנה אחר-כך, בתש"כ (שם כרך יט עמ' רה), שוב מזכיר הרבי לגבי הכנת תכנית מבעוד מועד, ומאחל "שהפעולות... תהיינה מתוך אורה שמחה וששון ויקר".

בשנת תשכ"ה כתב הרב חודוקוב להרב ישראל לייבוב ('צעירי אגודת חב"ד' עמ' 271): א) "להשתדל אשר בעזרת השם יתברך יסודר העניין בהידור הכי גדול". ב) "ואין גם לשכוח אשר בהתאם עם הנ"ל ישפיעו על העיתונות לעשות את הפרסומת הגדולה הכי אפשרית לפני המבצע ולאחריו, ולזכור אשר עצם הפרסומת מביאה תועלת רבה לחיזוק היהדות". ג) "בטח יודיענו מכל הנעשה בזה".

פרט זה של הדיווח נזכר במפורש באגרות של הרבי לעסקני צא"ח כמה פעמים, כמו בשנת תשי"ד (אגרות קודש כרך ט' עמ' ט):

נהניתי ממה שכותב אודות העסקנות של צעירי אגודת חב"ד בירושלים ת"ו בפורים העבר ובוודאי גם על להבא ינהג מנהג טוב זה להודיע על הדבר הנזכר-לעיל וכל המפרט בזה הרי זה משובח.

ולא דיווח מקוצר ביקש הרבי במכתב לצא"ח בשנת תשי"ז (שם כרך יד עמ' תקלא):

זה עתה נתקבל מכתבם... ראשי פרקים מהתוועדות דפורים, ולפלא שמקצרים במקום שאמרו להאריך...

בנוסף ביקש הרבי לקבל דיווחים מכל הגורמים השותפים בפעילות ("ואף... שכבר כתבו לי על דבר התוועדות זו, מובן שאין זה פוטר מכתיבה את הנהלת... כיון שהם הם שארגנו ההתוועדות").

המבצע בדיבור ולמעשה

בי"א אדר תשל"ז (לקוטי שיחות כרך טז עמ' 619) פנה הרבי במכתב כללי ("אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם") ותוכנו:

לזרז עוד הפעם... על דבר מבצע פורים, להשתדל שכל אחד ואחת יקיים את כל מצוות ימי הפורים ועניניהם כהלכתם, השתדלות על-ידי דיבור – הדיבור עמהם בדברים היוצאים מן הלב בכל זה, ועל-ידי מעשה – במקום ובענין שיש צורך: להמציא בעל קריאה (דהמגילה, וביום – גם דפרשת ויבוא עמלק), מנות מוכנות לקיום מצוות משלוח מנות, מטבעות – לקיום מצות מתנות לאביונים,

ומה טוב – לצרף גם קיצור הלכות פורים הצריכות, ועל כל פנים – קיצור פרשת ימי הפורים האלה ותקפו של נס.

פרסום בעיתונות

בהתוועדות שבת קודש פרשת תרומה בשנת תשל"ד דיבר הרבי אודות האחדות בקשר ל'מבצע פורים'. הדברים הוגהו על-ידי הרבי (למרות שבפועל הודגש שם שזהו על-פי רשימת השומעים), ונדפסו לאחר מכן בלקוטי שיחות כרך יא עמ' 323-324.

בשיחה הטלפונית ('ימי תמימים' כרך וא"ו עמ' 279) נמסר להרב אפרים וולף:

צא"ח בארצות-הברית הוציאו עלונים בהם קטע על-פי רשימת השומעים משיחת שבת – פרשת תרומה. הנקודה ענין האחדות. 1) להדפיס הקטע במספר נכון עבור אלה שיכולים להבין. 2) באם יש אפשרות להכניס בעיתונות אפילו בתור מודעה.

הרב וולף ציין לגבי נושא הפירסום בעיתונות: "זה פורסם – הנקודה על-כל-פנים – בעתונות וכן הרדיו הודיע על כך".

קרוב לסיום חודש אדר-ראשון תשל"ח קיבל הרב אפרים וולף טלפון מהרב חודוקוב ובו נמסר לו ('ימי תמימים' כרך ז' עמ' 229): "בענין ההכנות למבצע פורים שיהיה מבעוד מועד". הרב וולף נתבקש למסור את הדברים בחמימות ובסערה ("בוואַרימקייט, וצריך להיות בשטורעם וכו'"), בכדי לגרום נחת-רוח לכ"ק אדמו"ר שליט"א ( – אותה שנה בחודש תשרי חש הרבי בליבו, כידוע).

בתחילת חודש שבט תשל"ד, כותב הרב חודוקוב לרב לייבוב ('צעירי אגודת חב"ד' עמ' 284-283): "בשאלתו באיזה ממדים לסדר השתא את מבצע הפורים... כמובן שיש לעשות בממדים גדולים, אבל בהביא בחשבון שעד אז ישוחרר חלק גדול מצה"ל".

הקטע האחרון מתייחס למערך המילואים שגוייס לצה"ל בעקבות מלחמת יום-הכיפורים.

כינוס ילדים בחצר בית-הכנסת 'צמח צדק'

הוראה מיוחדת נמסרה בשנת תשל"ד באמצעות הרב אפרים וולף (ששחזר את הדברים במכתב מט"ז אדר תשל"ד – 'ימי תמימים' כרך וא"ו עמ' 279):

לארגן מבצע [=פורים] בירושלים, שאם אמנם אין סתירה בין הרבנויות דשם בענין יום א' לגבי משלוח מנות, לאסוף ילדים בעיר העתיקה בחצר [=בית-הכנסת] הצמח צדק לקיום עניני פורים, ולחבר לזה ענין עיר העתיקה מוקפת חומה, ולהביא [=ילדים] מכל ירושלים".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)