חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:31 זריחה: 6:01 ט"ז באב התש"פ, 6/8/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

רועה ישראל
מן המעיין

אמונה בה' ובמשה

על בני-ישראל מעידה התורה (שמות יד,לא): "ויאמינו בה' ובמשה עבדו". אם במשה האמינו קל-וחומר בה', ומה תלמוד לומר "ובמשה"? ללמדך שכל המאמין ברועה ישראל כאילו מאמין במי שאמר והיה העולם.

(ילקוט שמעוני)

דבקות במשה שבדור

לפנינו לימוד חשוב: כל אחד ואחד מישראל, עם כל מעלותיו ועבודתו, צריך להיות דבוק וקשור למשה רבנו שבכל דור. רק על-ידו הוא מתקשר עם מי שאמר והיה העולם.

(לקוטי שיחות)

לראות את ההווה

הנביא רואה את העתיד, והרבי רואה את ההווה. לפעמים קשה יותר לראות את ההווה מאשר את העתיד.

(רבי נפתלי מרופשיץ)

תפילתו של 'חכם'

כל ענייניו של כל אחד מישראל, הן בגשמיות והן ברוחניות, תלויים בנשיא ישראל. כפי שאמרו חז"ל (בבא-בתרא טז): "מי שיש לו חולה בביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים". ללמדנו שאדם שהוא "חולה", אם בגופו אם בנשמתו, אינו רשאי להסתפק בזה שהוא וקרוביו וידידיו יתפללו לה' ויבקשו רחמים עליו, אלא הוא זקוק לתפילתו של "חכם", והיא הפועלת שיהיה "ושב ורפא לו".

(לקוטי שיחות)

מעשים שהם תורה

רבי לייב בן שרה, מתלמידי המגיד ממזריטש, אמר: אין אני נוסע לרבי המגיד כדי לשמוע ממנו תורה, כי-אם לראות איך הוא חולץ את נעליו וכיצד הוא קושרן. הצדיק האמיתי אינו צריך כלל לומר תורה ברבים; כל מעשיו - תורה שלמה.

בלי גבול בתוך הגבול

החסיד רבי הילל מפאריטש אמר: מי שהגיע למדרגת 'בינוני' של ה'תניא' עדיין הוא בתוך מסגרת הגבול; דרגת ה'צדיק' היא בלי גבול; ואילו 'רבי' הוא בלי גבול בתוך גבול.

רבי גם בשנתו

האומרים שהחייט ישן או הסנדלר ישן - אינם מדייקים בדיבורם, כי בשעת שנתו אין אדם עוסק במלאכתו; אבל כשאומרים "הרבי ישן" - אמת הוא, כי גם בשנתו רבי הוא.

(רבי יצחק מוורקי)

רבי - מהו?

אדמו"ר האמצעי מליובאוויטש אמר לאחד מחסידיו: היודע אתה רבי מהו? כשהוא הולך לומר "מאמר חסידות", עליו להיות שפל בעיני עצמו, כאילו הוא הולך ברחוב וילדים זורקים עליו אבנים. כל נגע שמספרים לו, עליו למצאו בעצמו, וכל מה שהוא מדבר צריך להיות בבחינת "צירופי אותיות".


 
 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)