חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:37 זריחה: 6:19 ז' בכסליו התשפ"א, 23/11/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הזמן גרמא
ברכת החמה

נושאים נוספים
התקשרות גליון 767 - כל המדורים ברצף
ביטול מוחלט עם הרגשת תענוג
הזמן גרמא
הלכות ומנהגי חב"ד

מעשה רב לגבי נוסח הברכה

...כתב לי אחד שלדעתו אין לברך ברכת החמה, כיוון שרבנו הזקן לא הביאה בסדר ברכת הנהנין. ומוסיף, שכמו כן אין לברך ברכת הקשת, כיוון שלא הביא רבנו הזקן שם.

אמנם, מכאן ראיה לסתור – שהרי בנוגע לברכת הקשת, אף שלא הביאה רבנו הזקן בסידורו, ראינו מעשה רב שכ"ק מו"ח אדמו"ר היה נוהג לברכה. ומזה מובן גם בנוגע לברכת החמה, שצריך לברכה.

בנוגע לנוסח הברכה – יש ב' דעות: "עושה מעשה בראשית", או "עושה בראשית".

ויש לברך בנוסח "עושה מעשה בראשית", וטעם הדבר – לא כפי שיש אומרים שבנוסח "עושה מעשה בראשית" נכלל גם הנוסח "עושה בראשית", שהרי על-פי חסידות הם שני עניינים שונים, אלא מפני שכן פוסק רבינו הזקן בנוגע לברכת הברק.

בנוגע לפסוקים ומזמורים כו' שאומרים בעת ברכת החמה – הובא בשדי חמד שאומרים הפיוט "א-ל אדון" וכיוצא-בו. אבל, כיוון שרבנו הזקן לא הנהיג לומר עניינים אלו בעת קידוש לבנה, הרי, גם בעת ברכת החמה אין לאומרם. ובפרט הפיוט "א-ל אדון", שעל-פי קבלה שייכת אמירתו ליום השבת דוקא. ורק בנוגע למזמור "השמים מספרים כבוד א-ל" – אף שאין אומרים אותו בעת קידוש לבנה, יש מקום לאומרו בעת ברכת החמה, כיוון שבמזמור זה מדובר אודות החמה (ואילו הלבנה רק נרמזה בפסוק "ולילה ללילה גו'").

זמן ברכת החמה: לכתחילה – עד השעה התשיעית, שהוא סוף זמן קריאת שמע, ובדיעבד (אם קודם לכן יהיה מעונן ביותר) – יכולים לברך (בשם ומלכות) עד חצות.

המשכה בפועל אף שהגילוי יהיה לעתיד

ויהי רצון שנצליח לפעול ("מ'זאָל אויס-פּועל'ן") שמחר לא יהיה מעונן, כדי שנוכל לברך ברכת החמה, ולפעול על-ידי זה את הגילוי ד"שמש ומגן הוי' אלקים", היינו, שאף שישנו גם ה"מגן", מכל מקום, אין ענינו להעלים, כי אם לפעול שהגילוי יוכל להתקבל.

…ולהעיר, שאף-על-פי שנתבאר לעיל . . שעניין חמה בתקופתה כפי שהוא בפועל ובגלוי למטה אינו באותו זמן שאנו מברכים ברכת החמה, היינו, שההמשכה מלמעלה אינה באה אצלנו בגילוי, מכל מקום, הרי עיקר העבודה היא בבחינת נצח-הוד-יסוד, בפועל ממש, וכיוון שבפועל ממש אומרים אנו את הברכה על-פי דין, אזי נעשים ונפעלים כל העניינים, גם אם אין זה בגילוי אצלנו.

וכפי שהיה אומר החסיד ר' יעקב מאָטל (מפּאָלטאַווע) כשהיה העניין מונח אצלו בוודאות ולא היה יכול להסבירו: "אַזוי אַזוי איז דער ענין" [=כך כך הוא העניין]!

וסוף סוף יהיה גם הגילוי למטה – שיומשך למטה בגילוי העניין של "שמש ומגן הוי' אלקים", "והיה אור הלבנה כאור החמה וגו'", "תאומים" מלא, בגאולה השלימה במהרה בימינו.

(משיחת אחרון של פסח תשי"ג. 'תורת מנחם' כרך ח עמ' 111-113)


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)