חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:37 זריחה: 6:30 ב' בתשרי התשפ"א, 20/9/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

אהבת ישראל
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1687 - כל המדורים ברצף
ישראלים במקום יהודים
יש חדש
מעלת הפירות של השנה החמישית
אהבת ישראל
לא לחש לעין הרע
אהבת הבעש"ט
"תן לי את המפתחות!"
זעקה מתוכנו
הפעמון צלצל אחרי 37 שנים
תחזיות לעתיד

אהבה ושם ה'

״ואהבת לרעך כמוך אני ה׳״ (ויקרא יט,יח). בשעה ששני בני-אדם אוהבים זה את זה, אזיי ״אני ה׳״. שכן פעמיים 'אהבה' (13) בגימטרייה שם הוי׳ה (26).

(רבי חיים ויטאל)

מידה כנגד מידה

״ואהבת לרעך כמוך״ – אם תאהב את חברך אפילו אם אין הוא נוהג כלפיך כהוגן, ואפילו אין מעשיו אינם מצדיקים שיהיה ראוי לאהבתך – ״כמוך אני ה׳״, אף אני אנהג כך כלפיך, לִפְנים משורת הדין.

(רבי משה-לייב מסאסוב)

לא יותר ממך

״ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה״ (תורת כוהנים על הפסוק). ״בתורה״ – בדברים של תורה ויראה תאהב את רעך ״כמוך״, ולא יותר מזה. שכן על-פי-רוב, כשמדובר ביראת שמים ובצדקות, אדם דואג לזולת יותר משהוא דואג לעצמו.

(נועם מגדים)

אהבה לכל יהודי

אחד הדברים שחידש הבעש״ט היה בעניין אהבת ישראל: לאהוב לא רק יהודי שהוא גאון וצדיק ויחיד בדורו, אלא כל יהודי, בהיותו יהודי.

(לקוטי דיבורים)

בכל המהות

העניין של ״ואהבת לרעך כמוך״ אינו מתבטא רק בזה שנותנים לשני לאכול, מלווים לו גמילות חסד, או נותנים לו ללון לילה אחד. העניין של ״ואהבת לרעך כמוך״ צריך להיות בכל מהותו של האדם, שצורכי הזולת יהיו נוגעים לו יותר מענייני עצמו.

(ספר השיחות)

ההיכלות נפתחים

הבעש״ט אמר שאהבת ישראל היא השער הראשון המוליך לחצרות ה׳. אדמו״ר הזקן אמר לנכדו ה'צמח צדק' כי העושה טובה ליהודי, כציווי התורה ״ואהבת לרעך כמוך״ – שערי היכלי מעלה פתוחים לפניו.

(לקוטי דיבורים)

'כלי' לאהבת ה'

יש מי שהוא בעל חוש בדברי השכלה. לשני חוש בתורה. ויש מי שיש לו חוש באהבת ישראל. פעם יצא רבנו הזקן ואמר ברבים: אהבת ישראל היא 'כלי' לאהבת ה׳. ״ואהבת לרעך כמוך״ היא כלי ל״ואהבת את ה׳ אלוקיך״. למשמע דברים אלה קיבלו עליהם אברכים רבים אהבת ישראל.

(ספר השיחות תרצ״ט)

אף-על-פי שהוא 'כמוך'

מטבע הדברים נוח לאדם שהזולת שרוי במדריגה נמוכה ממנו, והוא נוהג דרך-ארץ כלפי מי שהוא למעלה ממנו. אבל אין אדם סובל את מי שעומד באותה מדריגה כמוהו, שכן ״כל אומן שונא את בני אומנותו״. על כך נאמר: ״ואהבת לרעך כמוך״ – גם אם הוא ״כמוך״.

(עיטורי תורה)


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)