חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:34 זריחה: 6:31 ד' בתשרי התשפ"א, 22/9/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ברית מילה
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
נושאים נוספים
שיחת השבוע 1476 - כל המדורים ברצף
האוּמנם עם ככל העמים?
יש חדש
השחרחרות אינה המהות האמיתית
ברית מילה
אפשר להפך
התשובה בהמשך
הווידוי של הרב
הבירור מסתיים
הניצול מהמנזר הרוסי
ברית מילה שנדחתה

למעלה מהשבת

"וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (ויקרא יב,ג). המילה, שהיא ביום השמיני, נעלה מהשבת, שהיא ביום השביעי. לכן עורכים את ברית המילה רק אחרי שעוברת על הילד שבת אחת, כי המילה נעלית ממנה.

(ספר המאמרים תשי"א)

קודש הקודשים

השבת היא בבחינת 'קודש', כמו שכתוב "ושמרתם את השבת כי קודש היא". אך כדי להגיע לקודש הקודשים, שלמעלה מהשבת, זקוקים למילה, שהיא בשמיני, הנעלית מהשבת.

(הרבי הריי"צ מליובאוויטש)

קשר נצחי

בברית מילה נוהגים לאחל לילד "כשם שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים". שכשם שמהמצווה הזו אי-אפשר להיפרד לעולם, כך מאחלים לילד שגם משאר המצוות לא ייפרד לעולם.

(עיטורי תורה)

בלי כוונות זרות

כשם שהתינוק נכנס לברית בלי גאווה ובלי כל פניות או כוונות זרות, כן ייכנס לתורה ולחופה.

(מאוצרנו הישן)

חינוך בבגרות

בברית מילה, אחרי ברכת המזון, מברכים את ההורים: "ויזכו לגדלו, לחנכו ולחכמו". והלוא חינוך הילד מתחיל בעודו קטן, ואם כן היו צריכים לומר "לחנכו ולגדלו"? אלא שילד קטן קל לחנך, הקושי מתחיל בבנים הגדולים. כוונת הברכה היא שיזכו לחנכו בדרך התורה גם לכשיגדל.

(הרב יהושע-לייב דיסקין)

גילוי שם הוי-ה

מצוות מילה מושכת את גילוי שם הוי-ה, כפי שנרמז בפסוק (דברים ל,יב): "מי יעלה לנו השמימה" – ראשי תיבות 'מילה', וסופי תיבות 'הוי-ה'. לכן נקבעה מצווה זו ביום השמיני, שכן המספר שמונה רומז לגילוי שם הוי-ה שיהיה לעתיד.

(לקוטי תורה)

איחוד בבשר

במצוות מילה בא לידי ביטוי האיחוד הפנימי והעמוק בין הקב"ה לישראל. הברית ביניהם חתומה בבשר הגשמי, ובלשון הכתוב (בראשית יז,יג): "והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם".

(הרבי מליובאוויטש)

שינוי ניכר

קיום מצווה מחבר את האדם, מקיים המצווה, עם הקב"ה, ולכן מצווה היא מלשון צוותא וחיבור. אולם חיבור זה אינו ניכר בגוף האדם שמקיים את המצווה. בזה ייחודה של מצוות מילה, שהשינוי הנפעל על-ידי המצווה ניכר בבשר הגשמי, לעיני בשר.

(לקוטי שיחות)


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)