חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:23 זריחה: 6:07 כ"ה באב התש"פ, 15/8/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הדלקה פומבית


האם בהדלקה פומבית מותר להדליק על ידי גדול ובברכה?

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הציע1 להדליק נר חנוכה בזמנו בברכה במקומות ציבוריים ופומביים, כדי להדגיש העניין ד'פרסומי ניסא'. בכל עיר ועיירה, כפר ומושב, במקום הציבורי והמרכזי ביותר. ואם ישנה אפשרות להדליק גם במקומות נוספים - מה טוב. יש להודיע לנאספים שאינם יוצאים ידי-חובתם בהדלקה זו2, ולעוררם להדליק נר חנוכה בביתו של כל אחד ואחד. כשנאספים במקום לא-יהודים, יש לעוררם על דבר מצוות בני-נח שנצטוו בהן. ומצווה לפרסם עושי מצווה, כולל על-ידי פירסום התמונות וכו'.

------------------

1) התוועדויות תשמ"ז ח"ב עמ' 133 (מוגה).

הלכה למעשה, מדליקין על-ידי יהודי שכבר הגיע למצוות ובברכה, אף שאין זה 'בית הכנסת' שנפסק בשו"ע לברך על ההדלקה בו. וכפי שנהגו בפומבי שנה אחר שנה בהדלקה העולמית שנערכה בסיוע לוויין [ראה סה"ש תשנ"ב ח"א עמ' 189] החל משנת תש"נ במקביל גם בלונדון ובפריז וכו' (שם הדליקו בככר העיר) בהוראתו ובהשתתפותו הפעילה של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.

ולכאורה מתאים לפי טעם הריטב"א והריב"ש להדלקה בבית-הכנסת, משום פרסומי ניסא בלבד, וכ"ה בשו"ע סי' תרע"א ס"ז (ראה אנציקלופדיה תלמודית ערך 'חנכה', כרך טז עמ' רסז), וכמ"ש בשו"ת יביע-אומר (ח"ז חאו"ח סי' נז אות ו) ועוד, שאף המברכים במסיבות כנהוג בארה"ק, יש להם על מה שיסמוכו. וכן פסק הרב בנימין זילבר מח"ס אז נדברו במכתבו שנדפס בספר מצוות נר איש וביתו (ירושלים, תשנ"ג) עמ' ר"ח: ברחובה של עיר. וראה עוד בזה ב'כפר חב"ד' גיליון 789 עמ' 43-40.

[ב'כפר חב"ד' גיליון 740 עמ' 76 מובא, שהחנוכייה הגדולה שבשדרה החמישית במנהטן גובהה 9.75 מ' - למעלה מעשרים אמה - ושצורתה וגם גודלה נעשו באישור הרבי, עיי"ש. ואם הפרטים הללו מדוייקים, אולי י"ל שזה כדין היכר ע"י ציורים 'אמלתרא', דמהני בהלכות עירובין לעניין קורה, שו"ע אדה"ז סי' שסג סכ"ח. וע"ע].

2) התוועדויות תשמ"ז ח"א עמ' 98 (מוגה) וגם מזה מוכח להדליק בברכה, כנ"ל בהערה הקודמת.


   
תגובות
2.
יישר כוח!!!
מוישה אייזנבך ניו יורק-14/12/06 10:35
1.
כל הבוד
בתיה-27/12/05 19:41

 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)