חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:54 זריחה: 5:55 ט' בחשון התשפ"א, 27/10/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הכול ייגאלו

האם גם רשעי ישראל יזכו לגאולה?
מאמרים נוספים בנושא
להבין את התקופה
מה יקרה בתקופת הגאולה?
היהודים כנושאי האור
העולם כבר בשל לגאולה
עשו כל אשר ביכולתכם
מתי מתחילה הגאולה?
מה יקרה לגויים בימות המשיח?
הכול ייגאלו
מה ישתנה?
שפע גשמי
וגר זאב עם כבש
כך יועבר הרע
לא עוד מוות
יום-הדין הגדול
תורתו של משיח

אחד ממייחדי הגאולה הנוכחית הוא, שבגאולה זו לא יישאר שום יהודי בגלות. בגאולה מגלות מצרים לא זכו הרשעים - שלא רצו לצאת - להיגאל, אלא מתו בשלושת ימי אפילה1. אבל על הגאולה העתידה נאמר, שלא יישאר אפילו יהודי אחד בגלות.

על הגאולה הזאת נאמר2: "חי אני נאום ה' אלקים, אם לא ביד חזקה... אמלוך עליכם". אפילו אם יהיו כאלה שלא ירצו להיגאל, יגאל אותם הקב"ה בעל-כרחם וימלוך עליהם "ביד חזקה". וכך מפרש רש"י את הפסוק "ושב ה' אלוקיך את שבותך3" - "אוחז בידיו ממש איש-איש... תלוקטו לאחד אחד בני-ישראל".

ישובו בתשובה

כיצד ייתכן שרשעים יזכו לגאולה? האם אין דין ואין דיין, חס-ושלום? מוסבר על כך, שאין הכוונה שיישארו ברישעתם וכך ייגאלו, אלא שהקב"ה יעורר את לבו של כל יהודי לשוב בתשובה שלמה, עד שכל יהודי יהיה ראוי לגאולה. כך מפרש רבנו הזקן4 את הפסוק "כי לא יידח ממנו נידח", שכל יהודי "בוודאי סופו לעשות תשובה", לקראת הגאולה. כך אומר גם הרמב"ם5: "הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הן נגאלין".

כלומר, כאשר יבוא משיח-צדקנו, הוא יעורר את לבו של כל יהודי לשוב לקב"ה בתשובה שלמה. יהיה אז ה"שופר גדול", שידליק את אש התשובה אפילו אצל ה'אובדים' וה'נידחים', עד שלא יישאר אפילו יהודי אחד בגלות. זו אחת הסיבות שהגאולה הזאת נקראת גאולה שלמה, שכן רק גאולה שבה נגאלים כל ישראל יכולה להיקרא 'שלמה'.

דבר זה נובע מאופייה של הגאולה. הואיל והגאולה מביאה את האמת האלוקית לעולם, לא ייתכן שמישהו יישאר מחוץ לה. אם האמת היא שכל יהודי קשור בפנימיות נפשו לקב"ה, וריחוקו אינו אלא עניין חיצוני, הנובע מההעלם וההסתר של הגלות, הרי ברגע שמתגלה האמת - חייב כל יהודי לשוב מיד לשורשו ולמקורו ולהיגאל6.

סבלו של משיח

לכן אנחנו מוצאים שמשיח-צדקנו מקבל עליו ייסורים קשים, ובלבד שלא יאבד אחד מישראל. הוא מקבל עליו לסבול אפילו את מה שהיו צריכים לסבול מחרפיו ושונאיו, כדי שגם הם ייגאלו.

וכך נאמר במדרש7, שהקב"ה היתנה עם המשיח: "הללו שגנוזים אצלך עוונותיהם, עתידים להכניסך בעול ברזל, ועושים אותך כעגל הזה שכהו עיניו, ומשנקין את רוחך בעול; ובעוונותיהם של אלו עתיד לשונך להידבק בחיכך. רצונך בכך? אמר משיח לפני הקב"ה: ריבונו-של-עולם, שמא אותו צער שנים רבות הם? אמר לו הקב"ה: חייך וחיי ראשך, שבוע גזרתי עליך; אם נפשך עצבה - אני טורדן מעכשיו. אמר לפניו: ריבונו-של-עולם, בגילת לבי ובשמחת לבי אני מקבל עלי, על-מנת שלא יאבד אחד מישראל". רואים אנו, שהמשיח מוכן לסבול ייסורים קשים, כדי שלא יאבד אפילו יהודי אחד.

גם הרמב"ן8 כותב דברים דומים. הוא מביא את הפסוק "אכן חוליינו הוא נשא9", ומפרש: "כי הוא חולה ומצטער על פשעינו, שהיינו אנחנו ראויים להיות חולים ומצטערים בהם", ובהמשך הוא אומר, שייסוריו ירפאו אותנו, "כי ה' יסלח לנו בזכותו, ונתרפא מפשעינו10".

כי זו גדולתה של הגאולה האחרונה ובזה ייחודו של הגואל האחרון - שאין הם משאירים שום יהודי מאחור.

(מתוך הספר "ימות המשיח" בהוצאת "צעירי אגודת חב"ד - המרכז", מאת הרב מנחם ברוד)

____________

1)     ולדעת חז"ל, היה מספרם פי ארבעה ממספר היוצאים! הובא ברש"י על הפסוק "וחמושים עלו בני-ישראל מארץ מצרים" (שמות יג,יח): "חמושים - אחד מחמישה יצאו וארבעה חלקים מתו בשלושת ימי אפילה".

2)     יחזקאל כ,לג.

3)     דברים ל,ג.

4)     הלכות תלמוד-תורה פרק ד, הלכה ג. תניא סוף פרק לט.

5)     הלכות תשובה פרק ז, הלכה ה.

6)     ראה בכל זה ליקוטי-שיחות כרך יא, עמ' 1.

7)     ילקוט-שמעוני ישעיה ס, רמז תצט.

8)     בפירושו על הפסוק "הנה ישכיל עבדי".

9)     ישעיה נג,ד.

10)   ראה שם עוד דברים מופלאים, על כך שהמשיח סובל צער רב מזה שאין אנו בוכים ומתפללים על עיכוב הגאולה, ש"אין אנו משגיחין בכך, אלא מתעסקין בעסקינו בתוך העמים".


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)